<
>
Today
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
          1
Broxbourne Regatta Weekend
2
Broxbourne Regatta Weekend
3 4 5 6 7 8
09:30 - Youth Sailing
13:15 - Saturday Series 9
14:30 - Saturday Series 10
9
10:45 - Autumn Class
13:00 - Autumn Handicap
10 11 12 13 14 15
09:30 - Youth Sailing
13:15 - Saturday Series 11
14:30 - Saturday Series 12
16
10:45 - Autumn Class
13:00 - Autumn Handicap
17 18 19 20 21 22
09:30 - Youth Sailing
13:15 - Saturday Series 11
14:30 - Saturday Series 12
23
10:45 - Autumn Class
13:00 - Autumn Handicap
24 25 26 27 28 29
09:30 - Youth Sailing
13:15 - Saturday Series 11
14:30 - Saturday Series 12
30
10:45 - Club Championships
13:00 - Club Championships
14:30 - Club Championships