<
>
Today
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
      1
09:30 - Sportivate (YOUTH)
13:30 - Sportivate (ADULT)
2
09:30 - Sportivate (YOUTH)
13:30 - Sportivate (ADULT)
20:00 - Dodgy Jammers Social Evening
3
09:30 - Sportivate (YOUTH)
09:30 - Youth Sailing
13:30 - Saturday Championship Heat 4
13:30 - Saturday Series 7
13:30 - Sportivate (ADULT)
14:45 - Saturday Series 8
4
10:45 - Late Summer Class
13:00 - Late Summer Handicap
5 6 7
19:15 - Midweek III
8 9 10
09:30 - Youth Sailing
11
10:45 - Late Summer Class
13:00 - Late Summer Handicap
12
09:00 - Youth Week
09:30 - Sportivate (YOUTH)
13
09:00 - Youth Week
09:30 - Sportivate (YOUTH)
14
09:00 - Youth Week
09:30 - Sportivate (YOUTH)
19:15 - Midweek III
15
09:00 - Youth Week
16
09:00 - Youth Week
17
09:30 - Youth Sailing
13:30 - Saturday Series 7
14:45 - Saturday Series 8
18
10:45 - Summer Cup
13:00 - Summer Cup
19 20 21
19:15 - Midweek III
22 23 24
09:30 - Youth Sailing
13:30 - Saturday Series 7
14:45 - Saturday Series 8
25
10:45 - Autumn Class
13:00 - Autumn Handicap
26
Summer Bank Holiday
13:00 - Summer Special
27 28 29 30 31
09:30 - Youth Sailing
13:30 - Saturday Championship Heat 5
13:30 - Saturday Series 7
14:45 - Saturday Series 8